Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

with Komentarų: 0

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą per 2018 m. I ketvirtį

Programa:

„Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“

Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1.

(tūkst..eurų)

 

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų

planas

ataskaitiniam

laikotarpiui

 

Gauti asignavimai

 

Kasinės išlaidos

 

2

  Išlaidos iš viso:

102,8

24,2

23,5

23,4

 

2

 

1

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

102,8

24,2

21,3

21,2

2

2

Prekių ir paslaugų naudojimas

8,9

2,5

2

2

 

 

 

 

t.sk. reprezentacinės išlaidos

0,2

 

 

 

 

 

Programa:

„Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“

Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.

(tūkst..eurų)

 

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų

planas

ataskaitiniam

laikotarpiui

 

Gauti asignavimai

 

Kasinės išlaidos

 

2

  Išlaidos iš viso:

1,7

2

2

Prekių ir paslaugų naudojimas

1,7

 

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą per 2017 m. IV ketvirtį
Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą per 2017 m. III ketvirtį
Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą per 2017 m. II ketvirtį
Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą per 2017 m. I ketvirtį
Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą per 2016 m. IV ketvirtį
Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą per 2015 m.
Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą per 2014 metus
Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą per 2013 metus
Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą iki 2012 m. gruodžio 31 d.