Jau prasidėjo didžioji paukščių migracija

Šiemet buvo keista žiema – ištisai lijo ir buvo dieną ir naktį teigiama temperatūra. Tik apie vidurį vasario atšalo, o pabaigoje taip spustelėjo šaltukas, kad net Nemunas užšalo. Nors Nemunas užšalęs tebuvo 16 d, bet tik pirmą kartą šiemet oro temperatūra kovo 20 d. pakilo iki +10oC ir iš karto suskubo masiškai žąsys ir gervės skristi per Lietuvą į šiaurines perimvietes. Vienu metu skrido ne tik tos gausios ir įprastinės žąsų rūšys, kaip baltakaktės (Anas albifrons) ir želmeninės (Anas fabalis). Stebėjimų metu, prie Nemuno ties Gelgaudiškiu, Panemunių regioninio parko teritorijoje, skrido ir vienas neskaitlingas būrys pilkųjų žąsų (Anas anas), tik antrą kartą Panemunių regioninio parko teritorijoje pasirodžiusios 8 paprastosios berniklės (Branta bernikla) ir trečią kanadinės berniklės (Branta canadiensis). Skrido šešios gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus) ir dvi nebylios gulbės (Cygnus olor), bet šių rūšių paukščiai jau daugiau, kaip dešimt metų žiemoja Lietuvoje. Šių metų kovo 20 d. prie Gelgaudiškio tarp 900 val. ir 1700 val. praskrido net 29 būriai žąsų ir gervių ir apie 800 paukščių. Pirmą kartą šiais metais stebėtas vienas pilkasis garnys (Ardea cinarea), pievinis kalviukas (Antrus pratinsis) ir nendrinės startos (Emberiza schoenicius) patinas.

Balandžio pradžioje, staigiai atšilus orams vis daugiau paukščių grįžta į savo gimtinę. Dalis vėluodami, apie 10 dienų, kiti laiku, bet jau iki balandžio 15 dienos grįžo apie 50 rūšių paukščių.

Translate \ Vertimas