Saugomų teritorijų produkto ženklo tyrimas

Drauge su partneriais įgyvendindami integruotą LIFE projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” ketiname tobulinti Saugomų teritorijų produkto ženklą, vykdyti specialius seminarus šio ženklo turėtojams, šio ženklo viešinimo kampaniją.

Pradžiai, per šiuos metus, norime įsivertinti, kokioje padėtyje šiuo metu esame, kur link verta judėti, todėl vykdome tyrimą, susidedantį iš 3 dalių:
– Saugomų teritorijų specialistų apklausos;
– Ženklo turėtojų apklausos;
– Visuomenės apklausos.

Norime paprašyti pagalbos vykdant tyrimą apie Saugomų teritorijų produkto ženklą. Prašome užpildyti visuomenės apklausos anketą:https://www.apklausk.lt/s/5abe30ec6e896. Ženklo turėtojai prašome pildyti šią anketa: https://www.apklausk.lt/s/5abe25552267f.

Rita Grinienė
Aplinkosaugos komunikacijos specialistė
Baltijos aplinkos forumas

Translate \ Vertimas