Pamoka gamtoje: svajokime drauge!

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru vykdo gamtosauginio švietimo projektą „Pamoka gamtoje: svajokime drauge!“. Šio projekto metu mokytojai kartu su mokiniais kuria žaliąsias pamokas pasirinktoje saugomoje teritorijoje. Šių metų tema – Lietuvos raudonoji knyga (saugomos rūšys).

Projektu siekiama stiprinti švietimo institucijų ir saugomų teritorijų bendradarbiavimą, sudarant sąlygas gamtamokslinio ugdymo plėtotei naujose mokymo aplinkose, skatinant institucinį integralumą ir partnerystę.

Visa reikalinga informacija: https://www.lmnsc.lt/pamoka_gamtoje.

Translate \ Vertimas