Susirinkimas Žemaitijoje

Kovo 13 d. Žemaitijos nacionalinio parko Dvaro sodybos svirne vyko antrasis pasitarimas dėl saugomų teritorijų produkto ženklo.

Šiuos susitikimus inicijuoja VŠĮ „Baltijos aplinkos forumas“ ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Pirmasis vyko dar vasario 20 d. Anykščių regioninio parko direkcijoje, antrasis Žemaitijoje, o trečiasis vyks Dzūkijos nacionaliniame parke, Marcinkonyse. Susirinkimuose atvykę saugomų teritorijų atstovai, produkto ženklo turėtojai ir VŠĮ „Baltijos aplinkos forumo“ atstovai aptarė kelis aspektus. Pristatytos situacijos kiekvienoje saugomoje teritorijoje atskirai, svarstyta ar reikėtų griežtinti reikalavimus produkto ženklo suteikimui, koreguoti kriterijus, kaip būtų galima jį tobulinti bei didinti žinomumą visuomenėje.

Siekiant atkreipti keliautojų dėmesį į produktus ir paslaugas, skatinančias kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių tąsą, sukurtas Anykščių regioninio parko produkto ženklas. Šis ženklas – tai vienas iš būdų skatinti saugomų teritorijų lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Saugomos teritorijos produkto ženklas padės atpažinti, kad paslauga teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojo. Šis ženklas – viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose.

 

Translate \ Vertimas