Paremkite parką skirdami 2%

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, 2018 metais sumokėto pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) galite paremti kurią nors organizaciją, galinčią būti paramos gavėja.
Panemunių regioniniam parkui galite padėti iki gegužės 2 d., skirdami 2 proc. Valstybei sumokamo gyventojų pajamų mokesčio. Parama bus naudojama gyvūnų globai ir apsaugai, gamtos apsaugai propaguoti ir ekologiniam ugdymui, floros ir faunos, kraštovaizdžio monitoringo ir tyrimo darbams, pažeistoms gamtinėms ir kultūrinėms vertybėms atkurti.
Paremkite Panemunių regioninį parką neišleisdami nė cento!

Translate \ Vertimas