Lankytojo bilietas – parama saugomoms teritorijoms

Ekologinio mąstymo žmonės, kuriems rūpi gamta, kraštovaizdžio vertybės, gali prisidėti prie saugomų teritorijų puoselėjimo. Savanoriškas bilieto įsigijimas išreiškia lankytojo pritarimą ir norą, kad saugomose teritorijose būtų sutvarkytos rekreacinės, lankomos vietos, pažintiniai takai. 

Vienkartinis lankytojo bilietas (5 dienoms) lankytis viename valstybiniame parke kainuoja 1 eurą. Vieno mėnesio lankytojo bilietas lankytis viename valstybiniame parke kainuoja 5 eurus. Visų (4 nacionalinių ir 28 regioninių) valstybinių parkų vieno mėnesio lankytojo bilietas kainuoja 10 eurų. Metinis visų minėtų valstybinių parkų lankytojo bilietas kainuoja 20 eurų. Vienerių metų visų minėtų valstybinių parkų šeimos lankytojo bilietas kainuoja 25 eurus. Lankytojo bilietai platinami nacionalinių ir regioninių parkų direkcijose, lankytojų centruose, aplinkosauginių, švietėjiškų renginių vietose, poilsiavietėse, stovyklavietėse.

Per 2020 metus pavyko išplatinti 890 lankytojo bilietus. Surinktos lėšos panaudotos rekreacinei infrastruktūrai gerinti. 240 Eur išleista senų informacinių stendų atnaujinimui ir naujos informacijos gamybai. Taip pat, atsižvelgiant į užklupusią pandemiją, 162 Eur išleisti lankytojų saugumui užtikrinti Panemunių regioninio parko lankytojų centre, renginiuose ir edukacijose (pirštinės, dezinfekcinis skystis ir dezinfekcinis gelis rankoms, kaukės). Likusi surinktų lėšų dalis bus panaudota rekreacinių teritorijų priežiūrai, tvarkymui, informacinių stendų atnaujinimui.

Dėkojame kiekvienam prisidėjusiam ir remiančiam saugomas teritorijas!

Translate \ Vertimas