NOVARAISČIO VALSTYBINIAME ORNITOLOGINIAME DRAUSTINYJE VYKDOMI GAMTOTVARKOS DARBAI

Šių metų lapkritį pradėti Novaraisčio apsaugai svarbios teritorijos (LTSAKB001) tvarkymo programos darbai. Jų metu yra šienaujamos ir smulkinamos nendrės 3 hektarų plote Novaraisčio ornitologiniame draustinyje. Darbus atlieka privati įmonė, o juos prižiūri Panemunių regioninio parko grupė. Visus šienavimo darbus planuojama pabaigti iki gruodžio 15 dienos.

Novaraisčio ornitologinis draustinis įsikūręs buvusioje durpyno teritorijoje, tačiau durpynas jau daugelį metų neeksploatuojamas. Dėl natūralių sukcesinių procesų ir eksploatacijos metu pažeisto hidrologinio režimo, dalis teritorijos, esančios į vakarus nuo buvusio geležinkelio pylimo, sparčiai užželia krūmais ir medžiais, labai plinta nendrynų plotai, kurie daro neigiamą poveikį čia perintiems pelkiniams retiems paukščiams ir migruojančioms gervėms bei žąsims. Dauguma pelkinių paukščių paprastai vengia tankių nendrių, krūmų ir medžių sąžalynų. Plintant nendrynams gervėms mažėja apsistojimo plotų nakvynei ir maitinimuisi. Siekiant, kad Novaraistyje apsistojančių paukščių nemažėtų – būtinas nuolatinis šios teritorijos tvarkymas.

Visai Novaraisčio ornitologinio draustinio teritorijai suteiktas „Natura 2000“ – Novaraisčio PAST statusas. Ši PAST yra skirta perinčių upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) ir migruojančių pilkųjų gervių (Grus grus) sankaupų vietų apsaugai.  Novaraisčio PAST tvarkymo programos tikslai – tinkamos buveinės atkūrimas ir priežiūra, siekiant sukurti palankesnes sąlygas čia apsistoti migruojančioms pilkosioms gervėms (kad migracijos piko naktimis galėtų nakvoti iki 10000 vnt. paukščių) ir pagerinti perėjimo sąlygas upinėms žuvėdroms (kad galėtų kiekvienais metais perėti ne mažiau kaip 30 porų).

Novaraisčio ornitologinis draustinis šienaujamas nuo 2011 metų. Draustinio teritorijoje yra įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir stebėjimo bokštelis, iš kurio gamtos ir paukščių mylėtojai gali stebėti paukščius. Daugiausia smalsuolių šis draustinis sulaukia rugsėjo mėnesį, kai Novaraistyje nakvynei leidžiasi migruojančios gervės.

Translate \ Vertimas
Font Resize
Contrast