Panemunių regioninio parko direkcijoje atsakinga už asmens duomenų apsaugą  paskirta vyriausioji specialistė Vaida Mozūraitienė. Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.


Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vaida Mozūraitienė

Panemunių regioninio parko vyriausioji specialistė

El. p. vaida.mozuraitiene@prpd.lt, tel.864622910

Asmens duomenų tvarkymo Direkcijoje apimtį ir tikslus, asmens duomenų tvarkymo taisykles, duomenų subjektų teises, prašymo dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Panemunių regioninio parko direkcijoje tvarką nustato:

1. Panemunių regioninio parko direkcijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

2. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Panemunių regioninio parko direkcijoje tvarkos aprašas

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:
Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt