Finansinių ataskaitų rinkiniai

with Komentarų: 0

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. … Read More

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

with Komentarų: 0

Informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą per 2018 m. I ketvirtį Programa: „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1. (tūkst..eurų)     Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas     Išlaidų pavadinimas   Asignavimų planas metams Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui … Read More

Viešieji pirkimai

with Komentarų: 0

Informacija apie 2017 m. numatomus, įvykdytus mažos vertės pirkimus 2018 m. planuojami viešieji pirkimai 2016 m. viešųjų pirkimų planas Informacija apie 2016 m. mažos vertės pirkimus Panemunių regioninio parko direkcijos 2015 m. viešųjų pirkimų planas Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės Vykdomi … Read More

Darbo užmokestis

with Komentarų: 0

Panemunių regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais 2018 metais I ketvirtis Panemunių regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais    Valstybės tarnautojų Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 … Read More

1 2