Panemunių regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. II ketvirtis

Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis (eurais)

Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis (eurais)

Direktorius

1

3108

1

3154

Vyriausiasis specialistas

4

1595

4

1400

Rekreacijos rinkodaros specialistas

1

1

Prevencinės veiklos specialistas

0,5

0,5

Darbininkas

1

1

Valytoja

0,5

0,5