Senieji Nemuno amatai

Trukmė apie 1,5 val. Skirta ir vaikams ir suaugusiems. Lankytojai, pasitelkus ekspoziciją, pagalba supažindinami su senaisiais Nemuno amatais: sielių pynimu ir plukdymu, žvejyba ir žvejybos įrankių gamyba, laivyba ir laivadirbyste, kėlimu per Nemuną bei upės – vandens kelio priežiūra. Gali pamatyti ir pačiupinėti autentiškus senuosius amatininkų įrankius. Rodomi filmukai apie medinės Nemuno valties statybą tradiciniais laivadirbio įrankiais ir plukdomojo tinklo gamybą. Ekskursijos po ekspoziciją pabaigoje dalyviai patys galės dalyvauti gaminant atskiras plukdomojo tinklo dalis. Naudojant „spūlę“ ir vijimo įtaisą „matarą“ suvyti virves tinklo pavaroms, specialiame įtaise išlieti švininius tinklo „svorelius“ ir su „mašinka“ (prietaisu plūdėms daryti) išpjauti plūdes tinklui.

Grybų pasaulis

Vykdoma tik rudenį. Trukmė apie 2 val. Skirta 1 – 5 klasių moksleiviams. Edukacijos pirmoji dalis prasideda lankytojų centre (LC). Sužinoma, kokie organizmai priklauso grybų karalystei ir kur kasdieną jų randame. Ragaujami produktai su grybų karalystės organizmais. Rodomas trumpas filmukas apie valgomuosius, nevalgomuosius ir nuodinguosius grybus. Rodomos skaidrės apie įdomesnius grybus. Užduočių ir žaidimų metu išsiaiškinama, kaip atskirti valgomąjį grybą nuo nuodingojo. Antroje edukacijos dalyje visa grupė keliauja į mišką. 20 – 30 min. visi dalyviai renka visus, kokius tik miške randa, grybus. Parsinešus prie LC, vaikai su parko direkcijos specialistų pagalba atpažįsta grybus.

Nepastebimi miško skirtumai

Trukmė nuo 1 iki 1,5 val. Skirta ir vaikams, ir suaugusiesiems. Edukacija vyksta miške. Parodoma, kokie skirtingi gali būti miško tipai. Supažindinama su medžių įvairove ir retais, žydinčiais ir valgomais mažaisiais augalais. Užsiėmimo metu duodamos užduotys, vyksta žaidimai.

Miškų žydintys augalai

Vykdoma tik balandžio, gegužės mėnesiais ir birželio pradžioje. Trukmė nuo 1,5 iki 2 val. Skirta ir vaikams ir suaugusiems. Edukacija vyksta miške. Supažindinama su medžių, krūmų ir žolinių augalų žiedais. Užsiėmimo metu duodamos užduotys, vyksta žaidimai.

Paukščiai šalia mūsų

Trukmė apie 1,5 val. Skirta vaikams. Parodomi skirtingų rūšių paukščiai, kurie yra šalia mūsų ir gyvena skirtingose buveinėse: miške, pievose, paupyje..

Atrask gyvenimo prie Nemuno ypatumus

Trukmė nuo 1 iki 1,5 val. Skirta ir vaikams ir suaugusiems. Edukacija vyksta Panemunių RP lankytojų centre. Pravedama ekskursija ekspozicijoje „Nemunas ir gyvenimas prie jo“. Baigus ekskursiją, dalyviai suskirstomi į grupes – komandas po 3 – 5 žmones. Kiekvienai grupelei pateikiamos užduotys su klausimais apie gamtos ir žmonių gyvenimo prie Nemuno ypatumus. Visų pateiktų klausimų atsakymus galima rasti ekspozicijoje. Atsakymams surasti duodama 10 minučių. Laimi ta komanda, kuri greičiausiai suranda visus teisingus atsakymus, arba, jeigu per dešimt minučių nė viena komanda neranda visų atsakymų, laimi ta komanda, kuri atsakė daugiausiai teisingų atsakymų. Nugalėtojai apdovanojami lankstinukais arba suvenyrais.

Programas užsisakyti ir laiką suderinti būtina iš anksto

Daugiau informacijos tel. 8~447 41723 Edukacinių užsiėmimų kaina: vaikui -1 EUR, suaugusiam – 2 EUR. Grupėje turi būti ne mažiau kaip 10 žmonių.