Senieji Nemuno amatai

Lankytojai, pasitelkus ekspoziciją, supažindinami su senaisiais Nemuno amatais: sielių pynimu ir plukdymu, žvejyba ir žvejybos įrankių gamyba, laivyba ir laivadirbyste, kėlimu per Nemuną bei upės – vandens kelio priežiūra. Gali pamatyti ir pačiupinėti autentiškus senuosius amatininkų įrankius. Rodomi filmukai apie medinės Nemuno valties statybą tradiciniais laivadirbio įrankiais ir plukdomojo tinklo gamybą. Ekskursijos po ekspoziciją pabaigoje dalyviai patys galės dalyvauti gaminant atskiras plukdomojo tinklo dalis. Naudojant „spūlę“ ir vijimo įtaisą „matarą“ suvyti virves tinklo pavaroms, specialiame įtaise išlieti švininius tinklo „svorelius“ ir su „mašinka“ (prietaisu plūdėms daryti) išpjauti plūdes tinklui.

Skirta: vaikams ir suaugusiems.

Trukmė: apie 1,5 val.

Kaina: vaikui 3 €, suaugusiam 6 €.

Atrask gyvenimo prie Nemuno ypatumus

Edukacija vyksta Panemunių RP lankytojų centre. Pravedama ekskursija ekspozicijoje „Nemunas ir gyvenimas prie jo“. Baigus ekskursiją, dalyviai suskirstomi į grupes – komandas po 3 – 5 žmones. Kiekvienai grupelei pateikiamos užduotys su klausimais apie gamtos ir žmonių gyvenimo prie Nemuno ypatumus. Visų pateiktų klausimų atsakymus galima rasti ekspozicijoje. Atsakymams surasti duodama 10 minučių. Laimi ta komanda, kuri greičiausiai suranda visus teisingus atsakymus, arba, jeigu per dešimt minučių nė viena komanda neranda visų atsakymų, laimi ta komanda, kuri atsakė daugiausiai teisingų atsakymų.

Skirta: mokiniams.

Trukmė: 1 - 1,5 val.

Kaina: mokiniui 2 €.

 

Žiobrių kepimas ir degustacija

Edukacija vyksta Panemunių regioninio parko lankytojų centre. Jos metu supažindinama su žuvies keliu nuo upės iki lėkštės. Pirmiausia praeinama ekskursija po ekspoziciją "Nemunas ir gyvenimas prie jo". Joje gidas papasakoja apie gamtą, tradicinius panemunės amatus - žvejybą, laivybą, sielininkystę, laivadirbystę. O po jos supažindinama su žiobrių paruošimu ir kepimu tradiciniu būdu ant laužo. Edukacijos pabaigoje skanaujama karšta žuvis!

Skirta: suaugusiems.

Trukmė: apie 1,5 val.

Kaina: asmeniui 12 €. Minimali užsakymo kaina 120 €.

LAIKINAI NEVYKDOMA

 

Grybų pasaulis

Vykdoma tik rudenį. Edukacijos pirmoji dalis prasideda lankytojų centre (LC). Sužinoma, kokie organizmai priklauso grybų karalystei ir kur kasdien jų randame. Ragaujami produktai su grybų karalystės organizmais. Rodomos skaidrės apie įdomesnius grybus. Užduočių ir žaidimų metu išsiaiškinama, kaip atskirti valgomąjį grybą nuo nuodingojo. Antroje edukacijos dalyje visa grupė keliauja į mišką. 20 – 30 min. visi dalyviai renka visus, kokius tik miške randa, grybus. Parsinešus prie LC, vaikai su parko direkcijos specialistų pagalba atpažįsta grybus.

Skirta: 1 – 7 klasių moksleiviams.

Trukmė: 1,5 -2 val.

Kaina: mokiniui 1 €.

Nepastebimi miško skirtumai

Edukacija vyksta miške. Parodoma, kokie skirtingi gali būti miško tipai. Supažindinama su medžių įvairove ir retais, žydinčiais ir valgomais mažaisiais augalais. Užsiėmimo metu duodamos užduotys, vyksta žaidimai.

Skirta: vaikams ir suaugusiesiems.

Trukmė: 1 - 1,5 val.

Kaina: vaikui 1 €, suaugusiam 2 €.

Miškų žydintys augalai

Vykdoma tik balandžio, gegužės mėnesiais ir birželio pradžioje.  Edukacija vyksta miške. Supažindinama su medžių, krūmų ir žolinių augalų žiedais. Užsiėmimo metu duodamos užduotys, vyksta žaidimai.

Skirta: vaikams ir suaugusiems.

Trukmė: 1,5 - 2 val.

Kaina: vaikui 1 €, suaugusiam 2 €.