Parko gyvūnija

Regioninio parko teritorijoje rasta 181 paukščių rūšis. Iš jų – 40 įrašytų į Raudonąją knygą ir 17 – retų Lietuvoje rūšių.

Iš viso peri net 113 paukščių rūšių, o nuolat perinčių yra 87 rūšys. Iš jų 9 perinčių paukščių rūšys įrašytos į Raudonąją knygą. Iš perinčių Raudonosios knygos paukščių 4 rūšys peri kasmet – tai griežlės (Crex crex), tulžiai (Alcedo athis), upinės (Sterna hirunda) ir mažosios (Sterna albijrons) žuvėdros.

Parko teritorijoje stebėjimų metu yra nustatyta 11 rūšių varliagyvių ir 4 roplių, 40 žuvų ir 41 žinduolių rūšis. Iš jų įrašyta į Raudonąją knygą yra 2 žuvų rūšys, 2 varliagyvių, 1 roplių ir 10 žinduolių rūšių.

Mažiausiai ištyrinėta bestuburių fauna. Yra žinomos keturios į Raudonąją knygą įrašytos drugių rūšys. Vien makrodrugelių yra rasta daugiau kaip 300 rūšių. Manoma, kad jų galėti būti iš viso 500 rūšių. Dar yra žinoma apie 200 rūšių vabalų, 100 rūšių kitų vabzdžių. Tarp bestuburių pats įdomiausias ir saugomas Europoje yra kraujalakinis melsvys (Maculinea teleius).