Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai. Korupcija valstybės tarnyboje, kituose valstybės ir privačiame sektoriuose kenkia demokratijai, ekonomikai ir teisės sistemai. Antikorupcinė iniciatyva atitinka visuomenės ir kiekvieno asmens lūkesčius. Žemiau nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano, kad jam neteisėtais Aplinkos ministerijos sistemos pareigūno ar tarnautojo veiksmais buvo padarytas ar yra daromas nusikaltimas arba kitoks teisės pažeidimas, susijęs su korupcija bei Aplinkos ministerijos pareigūnų tiesioginių pareigų netinkamu vykdymu ar jų nevykdymu.
Aplinkos ministerijos ,,Karštosios linijos“ kontaktai: telefonas su atsakikliu visą parą 8-706 63598, el. p.: pranesimas@am.lt . Adresas siunčiant paštu: Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, LT-01105, Vilnius.

Pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupciją praneškite visą parą veikiančiu STT „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8-5 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba palikite pranešimą STT interneto tinklalapyje.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Panemunių regioninio parko direkcijos korupcijos prevencijos programa

Mokamų paslaugų Panemunių regioninio parko direkcijoje įvertinimas

Korupcijos tikimybės Panemunių regioninio parko direkcijoje nustatymas