Šilinės pažintinis takas

Keliaujant 1,5 km. ilgio pėsčiųjų taku išvysite medžiais apaugusias ganyklas, etaloninį skroblyną, vakarų taiką, stepinių pievų fragmentus, įprastas ir retas augalų, gyvūnų, grybų rūšis.

Panemunių regioninio parko lankytojų centras

Centras įsikūręs buvusioje Šilinės karčemoje, statytoje XVIII a. II pusėje ir priklausiusioje Panemunės dvarui. Taip pat čia veikia ekspozicija „Nemunas ir gyvenimas prie jo“, teikiama informacija apie regioninio parko lankytinus objektus, vedamos pažintinės ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai.  Ekspozicijoje lankytojai išsamiau susipažįsta su Nemuno upe, pakrančių augalija ir gyvūnija, žmonių gyvenimu.

Panemunės (Vytėnų, Gelgaudų) pilis

Tai tipiška feodalo pilis su gynybiniais įrengimais, gyvenamaisiais ir ūkiniais pastatais. Statyta 1604 – 1610 m. vengrų kilmės didiko Janušo Eperješo. Tai renesanso epochos pastatas, dabar priklausantis Vilniaus dailės akademijai.

Kartupėnų piliakalnis

Datuojamas XIII – XVI a. pradžia. Ant piliakalnio lokalizuojama Bisenės pilis, 1283 m. užpulta kryžiuočių. Būtent ši pilis laikoma pirmąją Lietuvoje, kurią užpuolė Kryžiuočių ordinas.

Raudonės pilis

XVI a. pabaigoje Krišpino Kiršenšteino pastatyta rezidencinė pilis. Ši pilis yra taip pat renesanso epochos pastatas, kuris besikeičiant savininkams buvo nuolat perstatomas.

Veliuonos piliakalnių kompleksas

Kompleksą sudaro du piliakalniai. Ant Pilies (Ramybės) kalno stovėjo Vytauto Didžiojo atstatyta Veliuonos pilis, o ant Gedimino kapu vadinamo kalno 1291 m. pirmą kartą paminėtos lietuvių medinės Junigedos pilies vieta.

Veliuonos dvaro parkas ir sodyba

Zaleskių šeima XIX a. pradžioje pastatė medinius klasicizmo stiliaus dvaro rūmus ir įveisė egzotiniais medžiais turtingą parką.

Veliuonos Švč. mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios pastatų kompleksas

1644 M. pastatyta LDK kanclerio Albrechto Stanislovo Radvilos. Varpinės bokšte yra įrengta sakralinė ekspozicija ir apžvalgos aikštelė.

Belvederio dvaras ir parkas

K. Burbos pastatyta dvaro sodyba, kurią papildo vietiniais ir introdukuotais augalais apsodintas parkas.

Seredžiaus piliakalnis (Palemono kalnas)

Nemuno gynybinei linijai priklausiusios medinės lietuvių pilies Pieštvės (stovėjusios 1293-1363 m.) vieta.

Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo noerenesansinio stiliaus bažnyčia

Bažnyčia pastatyta 1913 metais

Žemosios Panemunės piliakalnis

Piliakalnis datuojamas I – II tūkst. pradžia.

Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios pastatų kompleksas

Valstybės saugoma vertybė.

Ilguvos dvaras

Mediniai dvaro rūmai pastatyti XVIII a. pabaigoje. Iki XIX a. pab. dvaras priklausė Grincevičiams. Ona Grincevičiūtė ištekėjo už lenkų kompozitoriaus ir smuikininko, Varšuvos filharmonijos ir Didžiojo teatro direktoriaus Emilio Mlynarskio (1870– 935). Tada čia lankėsi Varšuvos ir Peterburgo konservatorijų profesoriai.

Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios pastatų kompleksas

Pastatyti 1814m., valstybės saugoma vertybė.

Vaiguvos upė-gatvė Plokščiuose

Tai unikali vieta, kurioje Vaiguvos upelis – vienintelis kelias patekti į sodybas. Upelio dugnas nusėtas akmenukų, vanduo šaltas ir švarus.

Šventaduobė

XIX a. antroje pusėje Didžupio upelio slėnyje, kalno šlaite įrengta atvira koplytėlė. Tikima, kad šalia teka gydomųjų galių turintis šaltinėlis.

Gelgaudiškio dvaras ir parkas

Neoklasicistiniai Gelgaudiškio dvaro rūmai pastatyti apie 1842 – 1846 m. Prūsijos barono Teodoro Henriko Koidelio vaikaičio Gustavo. Po žemės reformos 20 a rūmuose įsteigta vaikų prieglauda, vėliau – vokiečių štabas, karo ligoninė, o po karo vaikų namai, mokykla-internatas. Nuo 1966 veikė pagalbinė mokykla. Dvaro rūmus supa senas parkas, pereinantis į natūralią Nemuno šlaitų girią.