Šiuo metu Panemunių regioninio parko direkcija įgyvendina projektą Nr. JURB-LEADER-6B-KV-5-4-2020 (NMA Nr. 42VS-PV-20-1-11376-PR001) „Turizmo išteklių, atspindinčių krašto kultūros ir istorijos paveldą, rinkodara ir pritaikymas turizmo skatinimo reikmėms“ . Projektas vykdomas pagal Jurbarko vietos veiklos grupės „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, finansuojamą Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.