Agrarinė aplinkosauga – verta išbandyti

Žemės ūkio srityje yra sukurtos ir toliau tobulinamos priemonės, kuriomis gali naudotis darnumo su gamta ieškantys ūkininkai. Viena tokių priemonių – agrarinė aplinkosauga. „Lietuvos kaimo plėtros programoje“ numatyta priemonė „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ apima net 13 skirtingų veiklų.

Visos šios veiklos viena ar kita forma prisideda prie gamtos tausojimo. Vienos padeda išsaugoti perinčius paukščių jauniklius, kitos saugo dirvožemį nuo erozijos, trečios – vandens telkinius nuo taršos, dar kitos – skaido biologinės įvairovės dykynėmis virtusius didelius monokultūrinius laukus. Reikia tik pasirinkti, kas konkrečioje vietoje aktualiausia, kokią gamtinę produkciją ūkininkas nori sukurti.

Kadangi žemės ūkis tūkstantmečiais buvo vyraujanti žmonių veikla, Europoje ir Lietuvoje susiformavo daug pusiau natūralių gamtinių buveinių, kurios yra visiškai priklausomos nuo tolimesnės žmogaus veiklos. Tai gyvūnų ir augalų rūšių įvairove pasižyminčios pievos, medžiais apaugusios ganyklos. Net pelkių, kuriose šimtmečiais buvo ganomi gyvuliai, būklė labai priklauso nuo šios veiklos tęstinumo. Todėl ūkininkų vaidmuo yra esminis saugant agrarinio kraštovaizdžio biologinę įvairovę.

Dabar išbandyti agrarinę aplinkosaugą – itin palankus metas! Siekiant geresnių agrarinės aplinkosaugos rezultatų, ūkininkai, gaunantys paramą pagal Kaimo plėtros programos priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, nuo šių metų naujus įsipareigojimus prisiims 3 metų laikotarpiui. Anksčiau įsipareigojmai buvo ilgalaikiai – 5, 6 ar 7 metams. Taigi yra puiki galimybė pasirinkti ir išbandyti konkrečią priemonę trumpesniu laikotarpiu.

Gamtininkai ragina apsvarstyti galimybę deklaruoti savo plotus priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloms  ir taip prisidėti prie darnesnio sugyvenimo su gamta.

Translate \ Vertimas
Font Resize
Contrast