Panemunių regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. I ketvirtis

Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis (eurais)

Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis (eurais)

Direktorius

1

3108

1

3148

Vyriausiasis specialistas

4

1595

4

1492

Rekreacijos rinkodaros specialistas

1

1

Prevencinės veiklos specialistas

0,5

0,5

Darbininkas

1

1

Valytoja

0,5

0,5